Hero Image

Vi erbjuder studievägledning via Digital SYV

Behöver ni komplettera studievägledningen på er skola? I så fall kan vi hjälpa er. Vi erbjuder studievägledare för organisationer, myndigheter och skolor i hela Sverige. Du som rektor kan därför anställa en studievägledare via Digital SYV på heltid eller deltid, för kortare eller längre uppdrag, vid skolstart eller under ledighet.

Fördelar med digital studievägledare i Digital SYV-appen:

  • SYV kan bjuda in sina elever till appen och boka online-möte med dem.
  • Enkel överblick över alla elever som SYV har haft kontakt med i appen.
  • Möjligheten att chatta och ha videosamtal med sina elever.
  • Smidigt att rekommendera gymnasieskolor och program till sina elever.
  • En trygg och säker process med identifiering av BankID

Varför anställa en studievägledare från Digital SYV?

  • Digital SYV är ett komplement till traditionell studievägledare. Ett bra sätt att underlätta för elever och deras föräldrar att planera inför val av skola och program.
  • Lärare kan ha svårt att hinna med att vägleda varje elev och kan då få avlastning av en studievägledare.
  • En digital studievägledare är erfaren inom digital vägledning och ger eleverna stöd att vidga sina perspektiv inför framtida studie- och yrkesval.
  • Ett sätt att skapa opartisk vägledning vilket kan kännas skönt för eleverna då gymnasievalet ofta kan vara en känslig del.
SideImage

Vad är Digital SYV?

Digital SYV är ett komplement till en traditionell studie- och yrkesvägledare. Här finns alla Sveriges gymnasieskolor och program, korta videopresentationer av olika yrken, yrkesverksamma att prata med, personlighetstest och mycket annat som underlättar karriärvalet!

SideImage