Hero Image

Safe Space för Ungdomar

Det är inte ovanligt att känna sig vilsen eller ensam och därför samverkar vi med olika föreningar, organisationer och idrottsklubbar.

Hur skapas detta?

Hitta en ny fritidsaktivitet eller hobby och vänner!

IdeaImage

Idrottsklubbar

Vi har nära kontakt med olika föreningar inom sport och idrott. Att tillhöra ett lag kan skapa känsla av gemenskap och ger en roligare fritid.

FootbalImage

Organisationer

Vi samverkar med olika typer av organisationer. Där finns chans att träffa personer med liknande värderingar och egenskaper.

TeamImage

Nätverkande

Vi försöker skapa olika typer av träffar där det går att lära känna nya personer.

OutdoorImage

Vad är ett safe space?

Att vara ung innebär ofta känslor av vilsenhet, oro och ibland även ensamhet. Ett safe space är en plats där dessa känslor mottas och minskas.

HappyReadingImage

Ditt välmående är värdefullt!

Att utbilda sig och skaffa jobb är viktigt, men att må bra är viktigare. Glöm aldrig detta när utbildningen känns svår eller du känner dig vilsen.