Digital SYV Privacy Policy

Varje vecka träffar hundratals elever en studievägledare via DigitalSYV. Det innebär att DigitalSYV har ett stort ansvar – för att skydda dina uppgifter. Vi måste kunna tolka den stora mängden data och se till att använda den för att erbjuda alla våra elever en ständigt förbättrad vägledning. 

Genom att dela dina uppgifter med DigitalSYV hjälper du oss i vårt arbete med att göra val av utbildning mer effektiv. Vi kommer att använda dina uppgifter för att bättre förstå vilken typ av utbildning som passar bäst. 


Introduktion till vår policy 

Din integritet och säkerhet är av yttersta vikt för oss på DigitalSYV. Vi strävar efter att göra vår policy tydlig och begriplig. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

All dialog är strikt konfidentiell och din kommunikation med en studievägledare delas inte under några omständigheter med en obehörig part. 

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan till följd av juridisk, teknisk eller affärsmässig utveckling. All information som samlas in av oss via webbplatsen eller appen kommer att regleras av vår senaste integritetspolicy som finns publicerad på webbplatsen och i appen. Om du har några frågor ber vi dig kontakta oss på privacy@digitalsyv.se

Om du har några frågor om eller klagomål på vår efterlevnad av denna integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via e-post på: privacy@digitalsyv.se


Policyn 

Den här integritetspolicyn beskriver hur DigitalSYV samlar in och behandlar personuppgifter när du använder DigitalSYVs plattform (”Tjänsten”) via appen på en Android- eller iOS-enhet (”Appen”) eller när du besöker vår webbplats på https://digitalsyv.se/ (”Webbplatsen”). 

Det här dokumentet beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Villkoren för användning av Tjänsten anges i användarvillkoren (”Användarvillkoren”) som du hittar här (https://digitalsyv.se/eula/).  

DigitalSYV arbetar med legitimerade studievägledare. 

När du använder Tjänsten är DigitalSYV personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. DigitalSYV behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och annan gällande dataskyddslagstiftning. 

Uppgifter om personuppgiftsansvarig: 

DigitalSYV AB (organisationsnummer: 559361-2665) 

Färögatan 33 
164 51 Kista 
Sweden 


Vilken information samlar vi in om dig och hur behandlar vi den? 

DigitalSYV måste ha en rättslig grund för att behandla dina uppgifter och vi tillhandahåller våra rättsliga grunder nedan. Vi samlar bara in och behandlar uppgifter som är relevanta och nödvändiga för att korrekt uppfylla våra ändamål med sådan behandling. 

I det här avsnittet beskriver vi våra olika ändamål för att behandla dina personuppgifter. För varje ändamål anger vi följande information: 

 • vilka personuppgifter som samlas in (och behandlas) 
 • ändamålet med behandlingen av uppgifterna 
 • den rättsliga grunden för DigitalSYVs behandling av uppgifterna. 


1. Behandling som är nödvändig för att tillhandahålla studievägledning 

1.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att tillhandahålla Tjänsten. 

Kontaktuppgifter 

 • Förnamn, efternamn som samlas in vid registreringen 
 • Personnummer som samlas in vid registreringen 
 • Telefonnummer och e-postadress som samlas in vid registreringen 
 • Adress och stad som samlas in vid registreringen 

Demografiska uppgifter 

 • Kön och ålder som samlas in vid registreringen 

Studieuppgifter 

 • De betyg som du skannar eller matar in. 
 • Uppgifter kommer att samlas in av din Studievägledare genom möten. Bilder, videor och ljud spelas inte in när du använder Tjänsten och lagras därmed inte. 


1.2 Ändamål med behandlingen 

Dina kontaktuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att kunna identifiera dig och verifiera att du är gammal nog för att få att ansöka till skolan. 
 • För att kunna boka möten med studievägledare 
 • För att kunna hitta skolor nära dig. 

Dina demografiska uppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att säkerställa att du är gammal nog att använda Tjänsten 
 • För att vi ska kunna analysera den geografiska placeringen av studenter  
 • För att mäta könsfördelningen  

Dina studieuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att beräkna ditt meritvärde 
 • För att matcha dig mot skolor 
 • För att utvärdera din behörighet till program 
 • För att studievägledaren ska kunna vägleda dig 


1.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för denna behandling är vår rättsliga förpliktelse (GDPR artikel 6.1 c) enligt gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. Vi behandlar hälsouppgifter med stöd av GDPR artikel 9.2 h och elevdatalagen (2008: 355).  


2. Behandling som är nödvändig för att tillhandahålla Tjänsten 


2.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att tillhandahålla Tjänsten. 

Kontaktuppgifter 

 • Förnamn och efternamn som samlas in vid registreringen 
 • E-postadress som samlas in vid registreringen 
 • Telefonnummer som samlas in vid registreringen 
 • Personnummer som samlas in vid registreringen 

Demografiska uppgifter 

 • Ålder och kön som samlas in vid registreringen 

Tekniska data 

 • Bokningstid och mötesstatus (begärd, avslutad, nekad, väntande, pågående) som samlas in via Appen 
 • Vilken enhet, IP-adress, språk, operativsystem och skärmupplösning du använder  
 • Datum och tid för dina sessioner 
 • Vilka Studievägeldare och Skolor du har favoritmarkerat i Appen 

Studieuppgifter 

 • Vilka betyg du har skannat eller registrerat i Appen 


2.2 Ändamål med behandlingen 

Dina kontaktuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att kunna identifiera dig i Appen 
 • För att kunna visa skolor nära dig 

Dina demografiska uppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att säkerställa att du är gammal nog att använda Tjänsten 

Dina tekniska data behandlas för följande ändamål:  

 • För att planera och genomföra möten med dig 
 • För att optimera din upplevelse beroende på vilken enhet du använder 
 • För att hålla reda på vilka studievägledare du föredrar och vilka skolor du är intresserad av 

Dina studieuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att kunna räkna ut ditt meritvärde 
 • För att matcha dig mot skolor 
 • För att utvärdera din behörighet till program 
 • För att studievägledaren ska kunna vägleda dig 


2.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av vår skyldighet enligt avtal (GDPR artikel 6.1 b) att tillhandahålla den avtalade Tjänsten. 

 

3. Behandling som är nödvändig för kommunikation 


3.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att kommunicera med dig i samband med tillhandahållande av Tjänsten. 

Kontaktuppgifter 

 • Förnamn och efternamn som samlas in vid registreringen 
 • E-postadress som samlas in vid registreringen 
 • Telefonnummer som samlas in vid registreringen 

Tekniska data 

 • Identifiering av enheten 


3.2 Ändamål med behandlingen 

Dina kontaktuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att kontakta dig på ditt telefonnummer om Studievägledaren inte får kontakt med dig i Appen när du har ett bokat möte 
 • För att kontakta dig med viktig information, som ändringar av vår integritetspolicy eller användaravtal 

Dina tekniska data behandlas för följande ändamål: 

 • För att skicka notiser till den senaste telefonen du använde för att logga in på Tjänsten 


3.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1 b). 


4. Behandling som är nödvändig för att marknadsföra tjänster och produkter till dig 


4.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att marknadsföra tjänster och produkter till dig. 

Kontaktuppgifter 

 • Förnamn och efternamn som samlas in vid registreringen eller i formulär på Webbplatsen 
 • E-postadress och telefonnummer som samlas in vid registreringen eller i formulär på Webbplatsen 
 • Användarinformation som samlas in via sociala medier när du interagerar med DigitalSYVs innehåll 

Cookiedata 

 • Information om hur du har använt vår Webbplats och vilka andra webbplatser du har besökt 


4.2 Ändamål med behandlingen 

Dina kontaktuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att informera dig om våra produkter eller tjänster via notiser eller e-post 
 • För att skicka marknadsföring och nyhetsbrev via e-post (du kan när som helst avregistrera dig från alla e-postlistor). 

Dina cookiedata behandlas för följande ändamål: 

 • För att visa riktad reklam 
 • För att mäta räckvidden för våra marknadsföringskampanjer 

Du kan läsa mer om hur vi placerar cookies och hur du kan ta tillbaka ditt samtycke till cookies i vår cookiepolicy [https://DigitalSYV.se/information-om-cookies/]. 

 

4.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för att behandla dina kontaktuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse att tillhandahålla anpassade produkter och tjänster och informera dig om och marknadsföra Tjänsten (GDPR artikel 6.1 f) eller ditt givna samtycke (GDPR artikel 6.1 a) till att vi informerar dig om och marknadsför Tjänsten. Kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan om du vill veta mer om hur vi har gjort vår bedömning av vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för att behandla dina cookiedata för detta ändamål är ditt givna samtycke (GDPR artikel 6.1 a). 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke (”opt out”) till kommunikation om marknadsföring. Du kan välja bort marknadsföring (till exempel via e-post) genom att använda länken för avregistrering som finns i alla nyhetsbrev och reklammeddelanden som du får från oss, eller genom att följa instruktionerna i annan elektronisk direktmarknadsföring. 

5. Behandling som är nödvändig för att utvärdera och förbättra Tjänsten 


5.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att utvärdera och förbättra Tjänsten. 

Observera att denna behandling skiljer sig från den kvalitetssäkring som DigitalSYV är skyldig att utföra i vissa jurisdiktioner. Läs mer om DigitalSYVs behandling för ändamålet kvalitetssäkring i avsnitt 9. 

Demografiska uppgifter 

 • Ålder och kön utifrån personnummer som samlas in vid registreringen  
 • Stad, postnummer och länskod som samlas in via tredje part 

Tekniska data 

 • Uppgifter om bokningstid och mötesstatus (begärd, avslutad, nekad, väntande, pågående) som samlas in via Appen eller av en medarbetare på customer service 
 • Uppgifter som samlas in via Appen om vilken enhet du använder 
 • Uppgifter som samlas in via Appen om hur och när du använder olika delar av Appen 
 • Uppgifter som samlas in via Appen om hur du betygsätter ditt möte, videomötets kvalitet och eventuell annan feedback 
 • Vilka Studievägledare du har favoritmarkerat i Appen 
 • Vilka Studievägledare du har haft möte med i Appen 
 • Vilka Skolor du har favoritmarkerat i Appen 
 • Feedback som omröstningar eller kommentarer som du har skrivit i inlägg som DigitalSYV publicerat på DigitalSYVs officiella konton på sociala medier 

Studieuppgifter 

 • Självskattningsformulär som du har fyllt i i Appen 
 • Betyg som skannats eller registrerats i Appen 

Förfrågningar till supporten 

 • Text som samlas in när du skriver en förfrågan via Webbplatsen eller i Appen 


5.2 Ändamål med behandlingen 

Dina demografiska uppgifter, tekniska data, studieuppgifter och förfrågningar till customer service behandlas för följande ändamål: 

 • För att förbättra Studievägledarnas och mötestidernas tillgänglighet 
 • För att förbättra användarflöden genom att göra det enklare att navigera och hitta vissa funktioner i Appen 
 • För att upptäcka buggar beroende på enhetstyp 
 • För att förbättra vår videotjänst 
 • För att förbättra användarupplevelsen i Tjänsten 
 • För att analysera hur väl betygsskanningen fungerar 
 • För att undersöka hur favoritskolor och studievägledare skiljer sig mellan olika demografiska grupper 
 • För att undersöka hur studieresultatet skiljer sig mellan olika demografiska grupper 
 • För att bättre förstå hur vi kan matcha dig mot skolor och studievägledare 

Alla personuppgifter som behandlas för ändamålet att utvärdera och förbättra Tjänsten hanteras och lagras genom pseudonymisering, vilket gör dem oidentifierbara. Vi använder personuppgifter för att ta fram statistik på en tillräckligt aggregerad nivå för att enskilda elever inte ska kunna identifieras utifrån resultaten. Aggregerad statistik används i intern och extern kommunikation. 

 

5.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse (GDPR artikel 6.1 f). Vi behandlar dina studieuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke  (GDPR artikel 9.2 a). 


6. Behandling som är nödvändig för att tillhandahålla customer service 


6.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att tillhandahålla customer service. 

Kontaktuppgifter 

 • Förnamn och efternamn som samlas in vid registreringen eller via en förfrågan på Webbplatsen 
 • E-postadress som samlas in vid registreringen eller via en förfrågan på Webbplatsen 
 • Telefonnummer som samlas in vid registreringen 

Tekniska data 

 • Bokningstid och mötesstatus (begärd, avslutad, nekad, väntande, pågående) som samlas in via Appen eller via medarbetare på customer service 
 • Vilken enhet, IP-adress, språk, operativsystem och skärmupplösning du använder samt datum och tid för dina sessioner som samlas in via Appen 
 • Vilka Studievägledare och Skolor du har favoritmarkerat i Appen 


6.2 Ändamål med behandlingen 

Dina kontaktuppgifter behandlas för ändamålet att tillhandahålla support: 

 • För att vi ska kunna identifiera och kontakta dig med uppdateringar från customer service (till exempel om ändringar av bokade möten och avbokningar)  
 • För att vi ska kunna erbjuda customer service som behövs för att tillhandahålla din vägledning 

Din betalningsinformation och dina tekniska data behandlas för följande ändamål: 

 • För att kunna besvara klagomål och undersöka och lösa problem med Tjänsten (till exempel buggar) 


6.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av vår skyldighet enligt avtal (GDPR artikel 6.1 b) att tillhandahålla den avtalade Tjänsten. 

 

I den mån vår customer service gäller vården eller behandling av hälsouppgifter sker behandlingen med stöd av vår rätt att behandla personuppgifter i samband med administration av vårdverksamhet (GDPR artikel 9.2 h) och elevdatalagen (2008: 355).  

 

7. Behandling som är nödvändig för att tillhandahålla vår företagstjänst 


7.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att tillhandahålla vår företagstjänst. 

Tekniska data 

 • Uppgifter om bokningstid och mötesstatus (begärd, avslutad, nekad, väntande, pågående) som samlas in via Appen eller av en medarbetare på customer service 

Studieuppgifter 

 • Betyg som du skannat eller registrerat i Appen 


7.2 Ändamål med behandlingen 

Dina tekniska data och hälsouppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att förse våra företagskunder med aggregerade analyser om de anställdas välbefinnande, mötesstatistik, vanligaste meritvärden, med mera. Inga personuppgifter kommuniceras eller överförs till arbetsgivaren. Vi delar endast aggregerad statistik där inga specifika personliga eller identifierbara uppgifter ingår. Vi kommer inte att dela statistik eller analyser med våra företagskunder om de inte har en tillräckligt stor grupp användare (minst 10) för att skydda de anställdas anonymitet. 


7.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för att behandla betalningsinformation, tekniska data och studieuppgifter för ändamålet att tillhandahålla vår företagstjänst är fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1 b) där den anställda hos en företagskund givit sitt samtycke till att dela personuppgifter på aggregerad nivå till arbetsgivaren. Vi behandlar inlämnade självskattningsformulär med stöd av vår rätt att behandla sådana uppgifter baserat på ditt uttryckliga samtycke (GDPR artikel 9.2 a). 


8. Behandling som är nödvändig för att förbättra och analysera annonskampanjer  


8.1 Personuppgifter 

Tekniska data 

 • Information om installation, registrering, påbörjade möten och avslutade möten som samlas in av våra leverantörer för spårning av annonskampanjer 
 • Mobilidentifierare som IDFA eller Google Play Services ID och din pseudonymiserade (”hashed”) IP-adress och eventuellt MAC-adress som samlas in av våra leverantörer för spårning av annonskampanjer 


8.2 Ändamål med behandlingen 

Dina tekniska data behandlas för följande ändamål:  

 • För att hjälpa oss förstå hur våra användare interagerar med våra Appar och för att optimera och analysera våra mobilannonskampanjer 


8.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för att behandla tekniska data för ändamålet att förbättra och analysera annonskampanjer är vårt berättigade intresse (GDPR artikel 6.1 f) att bedriva kostnadseffektiva annonskampanjer. IOS-användare kan välja att inte dela dessa data med oss genom att gå till inställningar, integritet och spårning och stänga av spårningen. Android-användare kan välja att inte dela sitt reklam-id genom att gå till annonser och aktivera ”Välj bort Personliga annonspreferenser”. Kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan om du vill veta mer om hur vi gjort bedömningen av vårt berättigade intresse. 


9. Behandling som är nödvändig för kvalitetssäkring 


9.1 Personuppgifter 

Följande personuppgifter behandlas för ändamålet att kvalitetssäkra vägledningen som DigitalSYV tillhandahåller. 

Studieupgifter 

 • Information om dina tidigare och nuvarande studier. Det kan till exempel handla om information om studieresultat, betyg och stödinsatser. Studieuppgifter kommer att samlas in av din Studievägledare genom möten, när du skannar eller matar in betyg i Appen. Bilder, videor och ljud spelas inte in när du använder Tjänsten och lagras därmed inte. 


9.2 Ändamål med behandlingen 

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att följa upp kvaliteten på den vägledning som tillhandahålls av DigitalSYV och för att vidta åtgärder för att förbättra vägledningens kvalitet och förhindra orimlig vägledning. 
 • För att utarbeta elevsäkerhetsrapporter varje år.  


9.3 Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för denna behandling är rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1 c). Vi behandlar dina hälsouppgifter med stöd av GDPR artikel 9.2 h och elevdatalagen (2008: 355). 


Hur länge dina uppgifter lagras 

Dina personuppgifter och kontaktuppgifter sparas i Tjänsten så länge du har ditt konto. Om du inte har loggat in på ditt konto på två (2) år kommer det automatiskt att raderas från Tjänsten tillsammans med en del av dina personuppgifter (se nedan). Vissa personuppgifter kan dock behöva bevaras för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Hur länge dina personuppgifter lagras beror på typen av uppgifter. Nedan listar vi hur länge olika typer av personuppgifter lagras. 


Demografiska data 

Dina demografiska data lagras så länge du har ett konto. De raderas eller anonymiseras när ditt konto raderas – antingen för att du begär att kontot ska raderas eller för att kontot har varit inaktivt i två (2) år. 


Tekniska data 

Dina tekniska data lagras så länge du har ett konto. De raderas eller anonymiseras när ditt konto raderas – antingen för att du begär att kontot ska raderas eller för att kontot har varit inaktivt i två (2) år. 

För att upptäcka och åtgärda fel sparar vi felloggar i våra system. Eftersom dessa loggar kan innehålla personuppgifter raderas de inom 60 dagar. Vi strävar alltid efter att minimera lagringen av onödig data och lagringsperioden är därför ofta mycket kortare än 60 dagar. 


Cookiedata 

Om du har samtyckt till att cookies från tredje part lagras på din dator eller mobila enhet, kommer dessa cookies att tas bort när du avinstallerar dem eller när cookien upphör att gälla. 


Förfrågningar till customer service 

Om du har kontaktat vår customer service lagras förfrågan i 180 dagar innan den raderas. 


Studieuppgifter 

Alla studieuppgifter som samlats in för ändamålet att tillhandahålla Tjänsten och din vägledning samt för ändamålet att utvärdera och förbättra Tjänsten lagras så länge du har ett konto. De raderas eller anonymiseras när ditt konto raderas – antingen för att du begär att kontot ska raderas eller för att kontot har varit inaktivt i två (2) år. 


Dina rättigheter 

Dina personuppgifter tillhör dig. Därför har du rätt att få information om och bestämma hur dina personuppgifter behandlas av DigitalSYV.  

Dessa rättigheter kan begränsas, till exempel om någon annans personuppgifter skulle behöva avslöjas för att uppfylla din begäran, eller om du ber oss radera information som vi enligt lag måste behålla eller som vi har ett avgörande berättigat intresse av att behålla. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din begäran har du rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet, se mer information nedan. 

När vi samlar in personuppgifter för att administrera vårt avtal med dig eller för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser är detta nödvändigt, och vi kan inte hantera kund- och elevrelationen utan denna information. I alla andra fall är det frivilligt att lämna de efterfrågade personuppgifterna, men det kan påverka din möjlighet att genomföra vissa program och begränsa dina möjligheter att använda Webbplatsen och andra tjänster, där den här informationen är nödvändig. 

Det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar eller utökar dina rättigheter. Det kan också finnas rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att lämna ut eller flytta vissa uppgifter eller att blockera eller radera dina uppgifter. Dessa skyldigheter härrör från lagstiftning inom områdena skolväsendet, sekretess, arkivering, redovisning och skatt. Om dina uppgifter måste sparas på grund av rättsliga förpliktelser kommer uppgifterna endast att användas för att uppfylla dessa förpliktelser och inte för något annat ändamål. 

Nedan följer en kort sammanfattning av dina rättigheter. 


Rätt att göra invändningar 

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt om vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtalsenligt eller juridiskt krav).  

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för våra legitima intressen. I så fall kommer DigitalSYV antingen att visa att det finns avgörande berättigat intresse för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller sluta behandla dina uppgifter.  

Om vi har bett om ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka det, till exempel genom att skicka ett meddelande till e-postadressen nedan. Om du tar tillbaka ditt samtycke till att DigitalSYV behandlar dina uppgifter kommer det inte att påverka den behandling som redan har ägt rum vid den tidpunkten. 


Rätt till tillgång 

Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter, samt information om hur de har erhållits och hur de används eller distribueras. 


Rätt till radering 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för eller om det inte finns någon rättslig grund för att behandla uppgifterna.  

Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har korrigerats eller en invändning från dig har utretts.  


Rätt till begränsning av behandling 

Du kan begära att vi begränsar viss behandling av dina personuppgifter. Om du begränsar viss behandling av dina personuppgifter kan det leda till färre möjligheter att använda Webbplatsen och andra tjänster. 


Automatiserade beslut 

Vi kan i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande, om det är tillåtet enligt lagstiftning, om du har lämnat ett uttryckligt samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal.  

Du kan alltid uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, om ett sådant beslut skulle ge rättsverkningar eller på annat sätt påverka dig. Du har rätt till mänskligt ingripande för att kunna framföra dina synpunkter eller bestrida ett beslut. 

När vi använder oss av automatiserat beslutsfattande kommer vi att ge dig ytterligare information om den logik som är involverad, samt om betydelsen och de förväntade konsekvenserna för dig. 


Hur utövar jag mina rättigheter? 

Du kan begära att utöva dessa rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande med namn, adress och telefonnummer till kontaktuppgifterna nedan. När du utövar någon av dina rättigheter kan vi behöva identifiera dig för att säkerställa att vi har kontakt med rätt person. Därför kan vi begära ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet.  

Vi svarar på din förfrågan utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en (1) månad efter begäran. Om förfrågningarna är många eller komplicerade kan vi förlänga tidsfristen till två (2) månader, men vi kommer ändå att svara på förfrågan inom den första månaden och förklara varför vi behöver mer tid. 


Utlämnande av personuppgifter 

Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med andra när det är nödvändigt eller motiverat. Nedan beskriver vi vilka dina personuppgifter kan komma att delas med. 


Auktoriserade anställda på DigitalSYV 

Dina personuppgifter kan komma att delas under sekretess med anställda på DigitalSYV som är involverade i din behandling. Dina personuppgifter kan också delas med analytiker på DigitalSYV som arbetar med aggregerad statistik eller utvärderar och förbättrar Tjänsten. Analytiker har bara tillgång till pseudonymiserad, oidentifierbar aggregerad data.  


Leverantörer och underleverantörer 

Dina personuppgifter kan överföras till eller delas med vissa företag som tillhandahåller olika tjänster till DigitalSYV. Dessa tjänster kan till exempel vara marknadsföringsspårning, e-postautomatisering eller infrastrukturplattformar som är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera. Underleverantörer omfattas av samma sekretessavtal som gäller för DigitalSYV och får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner eller i enlighet med lagar och förordningar. 


Myndigheter 

DigitalSYV kan också behöva lämna nödvändig information till lokala sjukvårdsmyndigheter, polisen eller andra myndigheter om det krävs enligt lag eller om du har gett ditt godkännande. 

Var dina personuppgifter behandlas 

Dina personuppgifter lagras inom EU/EES. Dina personuppgifter kan komma att behandlas i ett land utanför EU/EES. 


Informationssäkerhet 

Vi kommer att vidta alla rimliga och lämpliga tekniska, säkerhetsmässiga och organisatoriska åtgärder med tanke på behandlingens art och ändamål och de personuppgifter som behandlas, för att skydda DigitalSYV och våra kunder från obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av de personuppgifter som vi har. Åtgärderna omfattar, där så är lämpligt, kryptering, brandväggar, säkra anläggningar och system för åtkomsträttigheter. 

Om det trots säkerhetsåtgärderna skulle inträffa en säkerhetsöverträdelse som sannolikt medför en risk för dina fri- och rättigheter kommer vi att informera dig om överträdelsen utan onödigt dröjsmål. 


Webbplatser och tjänster från tredje part  

Vår Webbplats eller andra delar av våra Tjänster kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster som tillhör tredje part. Om du väljer att besöka webbplatser och tjänster som tillhör tredje part gäller inte längre denna integritetspolicy, och du bör istället ta del av den tredje partens integritetspolicy.  


Ändringar i integritetspolicyn 

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Mindre ändringar av vår integritetspolicy kommer att meddelas via Webbplatsen. Större ändringar som rör hur dina uppgifter behandlas kommer att meddelas via Appen, Webbplatsen och e-post (om du har lämnat din e-postadress till oss). Vi kommer inte att göra väsentliga ändringar i integritetspolicyn eller minska dina rättigheter enligt denna integritetspolicy utan att meddela dig. 

Denna policy uppdaterades senast 2022-06-09. 


Du kan kontakta oss när som helst 

DigitalSYV AB är registrerat hos Bolagsverket under organisationsnummer 559361-2665. Vårt huvudkontor ligger på Färögatan 33, 164 51 Kista. 

DigitalSYV AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. DigitalSYV AB följer svensk dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).  

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett mejl till privacy@digitalsyv.se. Klagomål 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddslagar kan du lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. 

Om du tror att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Box 8114 

104 20 Stockholm 


Dags att ladda ner Digital SYV?

Låter det här som appen för dig? Skanna QR-koden med din mobil och få den till din telefon!

qrcode

Skanna mig för att ladda ner appen!

Ladda ner appen!

Låter det här som appen för dig? Skanna QR-koden med din mobil och få den till din telefon!

googlelogoapplelogo
ScanImage